Pro

Ønsker du instruksjon?

Ta kontakt med Nicolai på:

  • Mandag og tirsdag på Custom Golf fra kl. 13.00 til 19.00
  • Protime medlem/ikke medlem Miklagaard –  1 pers kr 850 / 1000   –   2 pers kr 1000 / 1200
  • 5-timerskort medlem / ikke medlem Miklagaard – 1 pers kr 3750 / 4450  –  2 pers kr 4050 / 5300
  • 10-timerskort medlem / ikke medlem Miklagaard – 1 pers kr 7050 / 8300  –  2 pers kr 7500 / 9500
  • Timekort bestilles direkte hos proen
  • Bestilling gjøres via Miklagaard sine hjemmesider.
  • Enkelttimer/protime betales “on location”, dvs. i kassen på Custom Golf.
  • Kontaktinfo – Mobil 905 35 219  /   nicolai@miklagardgolf.no